Musikk i dataspill

Det er ingen hemmelighet at flere og flere som skriver musikk for mer tradisjonelle medier som TV, radio, film og reklame, nå ser på muligheten for å skrive musikk for dataspill. En av grunnene for dette er at det krever noen andre ferdigheter å skrive musikk for dataspill enn for eksempel film. Det gir musikkskribenten muligheten til å til tider være mer kreativ.

En annen utfordring ved å skrive musikk for dataspill er spillplattformens begrensning. Det er ikke uvanlig at spillprodusenten ønsker musikk innenfor en viss lagringsmengde. Dette fordi de fleste spill begrenses med størrelse, som kan være veldig frustrerende.

Man kan også bli bedt om å lage musikk i lag. Dette fordi valg internt i spillet utløser visse musikkspor mens andre valg ikke skal gjøre det. Man skaper da et veldig evolusjonært lydbilde.

Penger er en utfordring når man snakker om musikkproduksjon for spill. Komponister ønsker betalt for sine produkter, som alle andre. Juridisk sett er ikke musikk til dataspill sett på som en framførelse av musikk på samme måte som en konsert. Dette gjør at veldig få dataspillkomponister får betalt royalties for musikk de produserer for dataspill. Da blir man leiet inn i stedet, for å lage musikk. Man blir altså betalt per oppdrag.

Når man påtar seg oppdrag for dataspillselskaper vil komponistene bli møtt av en helt annen mentalitet enn når man jobber for filmhusene. Dataspillselskaper er jo programvareselskaper, altså selskaper som skriver eller koder programvare. Slike selskaper forventer en viss kunnskap om programvare som er laget for musikkproduksjon, slik at man lettere kan implementere digitale musikkfiler inn i dataspillplattformen.

Musikk i dataspillindustrien er mer og mer utbredt og populært. Det er mer og mer utbredt for dataspillselskaper og ansette komponister på fulltid som jobber som andre ansatte med sine oppgaver. Musikk har blitt et viktig varemerke for flere og flere spill.

ADD YOUR COMMENT