Kjempen Louis Armstrong

Louis Armstrong er antakelig tidenes best kjente jazzmusiker, med tilnavn som Satchmo eller Pops. Han spilte trompet og sang, men laget også musikk selv. Innflytelsen hans på jazzen er merkbar den dag i dag, nesten et halvt århundre etter hans bortgang.

Louis Armstrong vokste opp i et segregert Amerika og fikk først mot slutten av sitt liv oppleve det store gjennombruddet for de svartes borgerrettigheter. Hele hans liv i musikken ble derfor også preget av den spesielle politiske og sosiale situasjonen med systematisk diskriminering av svarte i deler av landet. Først og fremst var han likevel musiker. Han hadde en særdeles lang og bemerkelsesverdig karriere, og var en kjent skikkelse innen jazzen i nærmere 50 år.

Armstrong ble først kjent på 1920-tallet, da jazzen fikk sitt gjennombrudd blant de hvite i USA. Det bidro til å gi ham den stillingen han senere hadde i jazzmiljøet og storsamfunnet. Hans varemerke i starten var en helt spesiell måte å spille trompet (og kornett) på. Satchmo ledet jazzen fra den kollektive improvisasjonen mot den unikt begavede musikerens solouttrykk, og forandret dermed musikkens karakter. Han ble en slags jazzens virtuos, som ikke hadde eksistert før som begrep. I tillegg hadde han en spesiell stemme og en særegen måte å bruke den på. Han hadde ikke den vakreste stemmen i utgangspunktet, men evnet å bruke den på en musikalsk måte, som om den var et slags instrument han kunne spille på etter eget forgodtbefinnende.

 

Med dette gjorde Armstrong det få andre svarte i Amerika klarte på den tiden; han overskred raseskillet og ble populær både blant svarte og hvite, og ikke minst i Europa. En del svarte mente imidlertid at han litt for sjelden tok til orde for deres rettigheter i landet. Under kampen for borgerrettigheter på 1960-tallet viste han imidlertid både mot og karakterstyrke.

ADD YOUR COMMENT